27 July 2019
Hotel Clarks Inn Suits Raipur
Asia/Kolkata timezone

Program

7 / 7
27/07/2019, 13:00
Dr Jaydeep Tank (FOGSI)
27/07/2019, 14:00
Dr Alka Gupta, Dr Jyoti Jaiswal, Dr Palak Gauri, Dr Prashant Nayak, Dr Rashmi Vats
27/07/2019, 14:30
Dr Abha Daharwal
27/07/2019, 15:30
Dr Chetna Ramani
27/07/2019, 16:20